માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na! Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema! વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ. કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏 @amitabhbachchan @actoryash @anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures @deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @om_funnyguynextdoor @nikiraaaaaaaaa @jannockfilmsllp

fmm

Deep Vaidya,  fmm

માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na!

Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema!

વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ.

કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏

@amitabhbachchan @actoryash @anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures
@deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @om_funnyguynextdoor @nikiraaaaaaaaa @jannockfilmsllp #fmm

માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na! Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema! વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ. કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏 @amitabhbachchan @actoryash @anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures @deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @om_funnyguynextdoor @nikiraaaaaaaaa @jannockfilmsllp #fmm

Let's Connect

sm2p0